Misfarvet vand.

Misfarvet vand – hvorfor nu det?

Nogle forbrugere kan opleve, at der i en kort periode kommer misfarvet vand ud af vandhanen. Det sker i forbindelse med brud på vandledningenledningarbejde eller andre forstyrrelser i vandforsyningen. 

Denne misfarvning skyldes forhøjet indhold af jern og mangan i drikkevandet. Det forhøjede indhold skyldes aflejringer i rørene, som bliver rykket løs når der sker ændringer i forsyningen. Det misfarvede vand bør ikke drikkes eller bruges til madlavning.    

For at få rent vand igen skal Installationen skylles igennem.

Jern og mangan er ikke sundhedsfarligt – f.eks. indeholder vitaminpiller jern og mangan. Det er naturligt forekommende stoffer i grundvandet. Men for stort indhold af jern kan give afsmitning på porcelæn og vasketøj – og mangan kan give et fedtet og olieagtig udseende og små sorte partikler.

Misfarvet vand må tåles på den enkelte installation efter brud og ledningsarbejde . Malling Vandværk giver ikke erstatning for skader på grund af  misfarvet vand.

Hvad med vasketøjet?

Jern i vandet kan under uheldige omstændigheder sætte sig i vasketøjet.
Er det sket, anbefaler Forbrugerrådet:

Tøjet lægges i vand tilsat 1 dl. citronsyre pr 10 l. vand.
Efter en halv time vrides tøjet og vaskes igennem i en
varm sodaopløsning med 3 dl. soda til 10 l. vand. Tøjet
skylles og færdigbehandles som efter normal vask.

Lidt mere om jern og mangan

I vandværksboringer forekommer jern og mangan i varierende mængder. Ved vandværksbehandlingen – iltning og filtrering i sandfiltre – udskilles jern og mangan.

Ved iltningen ændres jern og mangans kemiske sammensætning, så der dannes klumper, der kan udfældes og tilbageholdes i sandfiltrene.

Uanset hvor effektiv vandværksbehandlingen er, kan det dog ikke undgås, at der også sker udfældning af jern og mangan i en vis udstrækning i ledningsnettet ud til forbrugerne.

Når vandstrømmen er ensartet – det vil sige, at vandet løber samme vej med samme tryk og styrke – forbliver det udfældede jern og mangan i ledningen. Men opstår der brud på ledningen eller andet der bevirker, at vandstrømmen ændres, rives jern- og mangan- partiklerne med vandet.

Almindeligvis vil vandforsyningen efter brud på en vandledning sørge for, at der sker en gennemskylning af ledningsnettet til vandet er rent igen. Ved gentagne problemer bliver ledningsnettet renset med en svamp, der føres gennem rørene.