Lednings oplysninger

Malling Vandværks ledningsnet er nu lagt på nettet. Du kan søge på din adresse og printe ud i målbare print. Vær opmærksom på at vandværket ikke ligger inde med oplysninger om ledningsnet efter stophane (på privat grund). Klik på billedet til højere og du kommer videre til vores lednings oplysninger.

web gis

Er de oplysninger der er vist ikke korrekte, så henvend dig til Malling Vandværk så vi kan få det rettet op. TAK.
Alle graveaktører skal stadig søge lednings oplysninger gennem LER, men kan bruge link som supplement til de fremsendte oplysninger.