Flytteopgørelse

Du kan sende dine flytteoplysninger på mail.

Til: flytter@mallingvand.dk

Oplys:

Adresse du flytter fra, nummeret der står på din vandmåler, dato hvor måleren er aflæst (vi bruger denne dato til din slutopgørelse), hvad måler viser. Din nye adresse og meget gerne en mail adresse. Et kontonummer, og evt. et telefonnummer så vi kan kontakte dig.

Og så skal vi bruge oplysninger om den nye ejer.

Navn på ny ejer. Meget gerne et mobilnummer og en mail adresse.

Du skal selv huske at afmelde fremtidige betalinger til din bank eller PBS.