Beredskabsplan 2021

Vores beredskabsplan er udarbejdet med henblik på at opretholde vandværksdriften i forskellige krisesituationer, så forbrugerne sikres rent drikkevand.

Beredskabsplanen bliver løbende opdateret. Det gælder især telefonlisten. Beredskabsplanen opdateres mindst en gang årligt.

Den udfyldte beredskabsplan sendes til relevante personer i kommunen og brandvæsen.

Beredskabsplanen står på vandværket og der er udleveret en kopi til det enkelte bestyrelsesmedlem.

Vandværkets bestyrelse har det generelle ansvar over for forbrugerne i forhold til at levere tilstrækkeligt og rent drikkevand.

I alle former for beredskabssituationer er der kun en person fra vandværket, som har det overordnede ansvar, og som kontakter myndigheder og pressen.

Det vil sige, hvis formanden er til stede, er han eller hun den ansvarlige og den, der udtaler sig. Hvis han eller hun ikke er til stede, overgår ansvaret til stedfortræderen.

Desuden er det formanden, der sammen med bestyrelsen, har ansvaret for at vurdere situationens alvor og tage stilling til, afhængig af situationen, om en eller flere myndigheder skal inddrages, eller om vandværket selv kan løse problemerne.

I alvorlige krisesituationer (f.eks. akut forurening, brand og trusler om sabotage) ringes 112.

Beredskabschefen har herefter normalt det overordnede ansvar for det videre forløb og beslutter om der skal nedsættes en styregruppe for beredskabet. Gruppen består af beredskabschefen eller dennes stedfortræder, kommunes tilsyn, Styrelsen for Patientsikkerhed og en repræsentant fra vandværket.

ALARMERINGSLISTE

Bestyrelsesoversigt

FormandTue Aagaard Nielsen
 Hedemarksvej 11
 8340 Malling
 Mobil telefon 40 68 11 18
 tue.aagaard@mallingvand.dk
  
NæstformandAnders Juhl Kallesøe
 Veilgårdsparken 198
 8340 Malling 
  
 anders.kallesoe@mallingvand.dk
  
KassererJørgen Bertelsen
 Eghovedvej 43
 8340 Malling
  
 jorgen.bertelsen@mallingvand.dk
  
BestyrelsesmedlemHenrik Strandgaard
 Eghovedvej 53
 8340 Malling
  
 henrik.strandgaard@mallingvand.dk
  
BestyrelsesmedlemTorben Lokjær
 Engkærgårds Allé 150 A
 8340 Malling
  
 torben.lokjaer@mallingvand.dk
Drift ansvarligAnders Kaa
 Byagervænget 76
 8330 Beder
 Mobil telefon40 41 80 36
 anders@mallingvand.dk
  
Drift assistentJohn Andersen
 Hvedemarken 4
 8250 Lystrup
Mobil telefon60 29 73 21
 john@mallingvand.dk