Udskiftning af vandmåler

Udskiftning af vandmåleren er gratis.

Men hvis der er defekte ventiler, gennemtærede rør eller andet ved vandinstallationen, der ikke er i orden, kan udskiftningen være forbundet med en udgift for den enkelte grundejer. Det samme gælder, hvis den nye vandmåler skal flyttes til et andet sted.

Når vi kommer ud for at skifte din måler, vil det være en stor hjælp, at du på forhånd har sikret, at der er fri adgang til måleren.

Malling Vandværk kan ikke drages til ansvar på det der skal flyttes for at komme til måleren.

Malling Vandværk kan ikke drages til ansvar for skader eller utætheder på installationerne (med undtagelse af vandmåleren), og heller ikke hvis de opstår i forbindelse med udskiftning af vandmåleren.

Vandinstallation – vandmåler: Skillelinjer for Malling Vandværks ansvar og kundens ansvar.

Malling Vandværk ejer måleren og omløberen, mens alle øvrige installationer i ejendommen ejes af boligejeren. Installationerne skal derfor vedligeholdes af boligejeren selv.

 

Du kan aftale tid for udskiftning af vandmåleren enten på mail (helst) vand@mallingvand.dk ellers på telefon 8693 3599