Flytteopgørelse

Du kan sende dine flytteoplysninger på mail.

Til: flytter@mallingvand.dk

Oplys:

Adresse du flytter fra, nummeret der står på din vandmåler, dato hvor måleren er aflæst (vi bruger denne dato til din slutopgørelse), hvad måler viser. Din nye adresse og meget gerne en mail adresse. Et kontonummer, og evt. et telefonnummer så vi kan kontakte dig.

Og så skal vi bruge oplysninger om den nye ejer.

Navn på ny ejer. Meget gerne et mobilnummer og en mail adresse.

Du skal selv huske at afmelde fremtidige betalinger til din bank eller PBS.

Forbrugernummer (skal udfyldes)

Adresse (skal udfyldes)

Postnummer / By

Dato for måleraflæsning (skal udfyldes)

Vandmåler nummer

Vandmåler er aflæst til (skal udfyldes)

Navn på ny ejer

Bemærkninger

E-mail til ny ejer

Telefon til ny ejer


ADRESSE HVOR FLYTTEOPGØRELSE SAMT REGNING SKAL SENDES TIL.

Navn (skal udfyldes)

Adresse (skal udfyldes)

Postnummer / By (skal udfyldes)

Kontakt person / co.

Telefon

E-mail


Hvis du lige har betalt en vandopkrævning, er der stor sandsynlighed for, at du skal have penge tilbage. Vi beder dig derfor oplyse din banks registreringsnr. og kontonummer, så overfører vi beløbet til din konto.

Registreringsnr

Kontonummer