Bestyrelse

 

Formand.
 Tue Aagaard Nielsen
Hedemarksvej 11
8340 Malling
tue.aagaard@mallingvand.dk
 
Næstformand
Anders Juhl Kallesøe
Veilgårdsparken 198
8340 Malling 
anders.kallesoe@mallingvand.dk
Kasserer
Anders Rønde
Eghovedvej 33
8340 Malling
anders.ronde@mallingvand.dk
Referent
Anders Sandberg Kaa
Bygvænget 5
8340 Malling
anders.kaa@mallingvand.dk
Bestyrelsesmedlem


Torben Kokjær
 Engkærgårds Allé 150 A
8340 Malling
 torben.lokaer@mallingvand.dk